2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Modeli Duyurusu

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Modeli Duyurusu

  Doğrulama Kodu

   

  Değerli Öğrencilerimiz,

   

  2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Üniversitemiz lisans ve ön lisans programlarında Hibrit (online ve yüz yüze) eğitim modelinin uygulanması, vize sınavlarının online ortamda, final sınavlarının ise Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan tedbir ve tavsiye kararları doğrultusunda sınıf ortamında yüz yüze yapılması Üniversitemiz Senatosunun 18.02.2021 tarihli toplantısında alınan kararla uygun görülmüştür.

  Ön lisans ve lisans programlarının staj ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirmeler ilgili fakülte/meslek yüksekokulu web sayfasında yer alacaktır.

  Öğrencilerimizin, öğrenim çıktılarına azami ölçüde sahip olmaları amacıyla, eğitim öğretim faaliyetlerinin işleyişine ilişkin alınmış olan bu kararların Üniversitemiz yönetimi tarafından sürekli olarak değerlendirildiğini ve COVID-19 salgınının ülkemizdeki genel seyri, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararları doğrultusunda değerlendirilmeye devam edileceğini önemle bildiririz.

   

  REKTÖRLÜK