2022-2023 Kurumlar Arası Not Ortalaması Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2022-2023 Kurumlar Arası Not Ortalaması Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

    2-7 Eylül 2022 Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurularının (Not Ortalaması ile) Asil Adayların Kesin Kayıtları
    9-12 Eylül 2022 Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurularının (Not Ortalaması ile) Yedek Adayların Kesin Kayıtları