7417 Sayılı Kanunla İlgili Af Duyurusu

7417 Sayılı Kanunla İlgili Af Duyurusu

  05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 7417 sayılı Kanun’la eklenen Geçici 83’üncü madde kapsamında öğrenimine devam isteyenler, 07 Kasım 2022 tarihi saat 17:30’a kadar aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda müracaat etmeleri hâlinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü Maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen uygulama esasları çerçevesinde öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

   

  2547 sayılı Kanun’un Geçici 83.Maddesi (Af Kanunu) için tıklayınız.

  7417 sayılı Kanun’un Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

  Askerlik işlemleri bilgilendirme yazısı için tıklayınız. 

   

  Yükseköğretim Kurulu’nun aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde; halen örgün ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa başvuramayacaklardır. Bu durumdaki öğrenciler, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa Af Kanunu kapsamında kayıt yaptırabilirler.

  Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrenciler, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olunabileceği dikkate alınarak, ilgili lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa Af Kanunu kapsamında kayıt yaptırabilirler.

  Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkı bulunmaktadır.

  1. ÜNİVERSİTEMİZ ÖNLİSANS/LİSANS/LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDAN İLİŞİĞİ KESİLENLER

  Bu durumda olan öğrenci adaylarının, uygulama esaslarında belirtilen son başvuru tarihi olan 07.11.2022 tarihi Saat 17.30’a kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte başvurularını Öğrenci İşleri Direktörlüğüne şahsen ya da noter üzerinden vekalet verdikleri kişiler aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.

   

  Başvuru Dilekçesi ( İlişiği Kesilen Öğrenciler için)

   

  1. ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANDIĞI HALDE KAYIT YAPTIRMAYANLAR

  Bu durumda olan öğrenci adaylarının başvurularının, 07.11.2022 tarihi saat 17.30’a kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Direktörlüğüne şahsen ya da noter üzerinden vekalet verdikleri kişiler aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

   

  Başvuru Dilekçesi ( Kayıt Hakkını Kullanmayan Öğrenciler için)

   

  Başvuru Belgeleri

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı Belgesi (Başvuru tarihi itibari ile en fazla yedi gün önce alınmış olmalıdır),
  3. Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
  4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf,
  5. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,
  6. ÖSYM Yerleştirme ve Sınav Sonuç Belgesi,
  7. Lise Diploması ve Fotokopisi (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
  8. Lisansüstü programlar için Lisans/Yüksek Lisans Diploması ve Fotokopisi