Biruni - ERA Kolejleri Rehberlik Sempozyumuna Yoğun İlgi

Biruni - ERA Kolejleri Rehberlik Sempozyumuna Yoğun İlgi

  Üniversitemizin ERA Kolejleri iş birliği ile düzenlediği Rehberlik Sempozyumunda öğrencilerin kişisel gelişiminde PDR öğretmenlerine büyük görev düştüğüne ve her ulaşılan öğrencinin yeteneklerinin ortaya çıkartılması gerektiğine vurgu yapıldı.

   

  Üniversitemiz, ERA Kolejleri iş birliği ile Rehberlik Sempozyumu düzenledi. Reyhan Binası Seminer Salonunda düzenlenen sempozyumuna Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında uzman öğretmenler, akademisyenlerimizle bir araya geldi. Mesleki bilgilerin paylaşıldığı seminerde, gelişen teknolojinin olumlu ve olumsuz yönlerinin olduğu vurgusu yapılarak öğrencilerle iletişimin öneminin her geçen gün daha da önemli olduğu belirtildi.

  “Öğrencilerinizin hayatına dokunun”

  Seminerin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Adnan Yüksel, aktif eğitimin önemine vurgu yaptı. Öğrencilerin kişisel gelişiminde PDR öğretmenlerine büyük görev düştüğünü söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Yüksel, “Dünya devamlı değişiyor. Öğrencilerimize gerekli bilgi, beceri ve yeteneği kazandırmalıyız ve onlara katkı sağlamalıyız. Öğrencilerimize baktığını görmesini öğretmeliyiz. Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmalıyız” dedi. Başarıya ulaşanların asla vazgeçmeyenler olduğunu belirten Rektörümüz, öğretmenlere ders anlatmanın bir sanat olduğu vurgusunu yaptıktan sonra öğrenme ile ilgili olarak da şunları aktardı: “Beyin tekrarla öğrenir. Dikkat oldukça önemlidir. Başarmak istersek başarırız. Ağacın başına çıkmak istiyorsak hedefimiz Ay olacak.”

  Fidanlarımız ağaç olsun

  Eğitime her zaman önem verdiklerini dile getiren ERA Kolejleri Bölge Genel Müdürü Sinan Telli ise “Rehberlik birimi her kurum için vazgeçilmezdir. Hepiniz birer tohum atın, tohumlarınız filizlensin, filizleriniz fidan olsun. Fidanlarınız ağaç olsun.” diye konuştu.

  Problemleri çözmenin yolları

  Açılış konuşmalarının ardından seminerin ilk oturumu gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Adnan Ömerustaoğlu, “Varoluşsal Sorunların Çözümünde Eleştirel Düşünce” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumda “Herhangi bir problem durumu ile ilgili üç unsur vardır. Birey, engel ve amaç. Bu üç unsur yoksa problem yoktur” diyen Prof. Dr. Sayın Adnan Ömerustaoğlu, bir problemi çözmek için ise izlenecek yolları ise şöyle sıraladı: “Hedeflerinizi, amaçlarınızı ve gereksinimlerinizi tekrardan düzenli olarak dile getirin ve anlayın. Problemlerinizi açık olarak belirleyin ve daha sonra analiz edin. Gerek duyduğunuz bilgiyi anlayın ve bu bilgiyi etkin olarak araştırın. Dikkatli olarak topladığınız bilgiyi analiz edin, yorumlayın ve değerlendirin. Eylem için seçeneklerinizi anlayın ve onları değerlendirin. Eylemlerinizin çıkarımlarını ortaya çıktıkça gözlemleyin.”

  Gençleri teknolojiden uzak tutamayız

  “Teknopozitif Ebeveynlik ve Medya Rehberliği” başlıklı sunum yapan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sayın Ebru Kuşçu, dijital ortamı kullanma merak ve becerisine sahip çocukların, dijital ortam ve cihazları daha yaratıcı, üretken ve sorun çözmede araç olarak kullanmalarında yardımcı bir rehberliğe ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı. Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sayın Lütfü Ilgar, “Olumlu Bir Okul İklimi İçin Etkili Sınıf Yönetimi Becerileri Öğretmenlere Nasıl Kazandırılır?” başlıklı konuşmasında bir öğretmenin sınıf yönetimi becerilerinin neden önemli olduğunu açıkladı. Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Sayın Tayfun Doğan, “Okul Ortamında Davranış ve Öğrenme Bozukluklarına Önlemeye Yönelik Rehberlik Uygulamaları” başlıklı konuşmasında örneklerle rehberlik uygulamalarını anlattı.