Ek Kontenjan Kayıt Evrakları Hakkında

Ek Kontenjan Kayıt Evrakları Hakkında

  Doğrulama Kodu

   

  Adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ŞAHSEN veya şahsen ulaşamadıkları durumda yetkili kılınan kişinin NOTER ONAYLI VEKÂLETNAME ile birlikte kayıt yaptırması gerekmektedir.

  KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

  • 2020 YKS Yerleştirme Sonuçları Belgesi (İnternet çıktısı) ( Biruni Üniversitesi’ne yerleştiğini gösterir belge) ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
  • 2020 YKS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) Tüm puanları gösteren, puan kartı belgesi) ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
  • 2020 YKS Tercih Belgesi,
  • Lise diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (Lise diplomasını henüz teslim almayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir. Daha önce üniversiteye kayıtlı olduğu için lise diploması elinde olmayan öğrenciler, kayıtlı olduğu kurumdan kaydını sildirmeli ve lise diplomasını teslim almalıdır. Henüz liseden mezun olamayan öğrenciler, liselerinden mezun olamadıklarını bildiren belge almalıdır. Kayıt sırasında lise diplomasının aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.)
  • Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı görevlilere ibraz edilecektir).
  • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten online alınmaktadır).
  • Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (Fotoğrafların arkasına ad soyad yazılmalıdır.) (Renkli fotokopi geçerli değildir.)

  Ayrıca;

  • Başka bir üniversiteden mezun olmuş ya da kaydını sildirmiş olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılabilmesi için başarı durum belgeleri ile ders içeriklerini getirmeleri gerekmektedir. (Kayıt esnasında İlgili Fakülte Dekanlığına ya da Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne teslim edilmek üzere.)
  • İngilizce programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, TOEFL IBT belgesini getirmesi gerekmektedir.

  (Kayıt esnasında Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmek üzere.)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Önemli Not

  Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

  Yukarıda belirtilen evrakların eksik olması durumunda, kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması mümkün olmayacaktır.