"International Physiotherapy Education Days" 08-09 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir

"International Physiotherapy Education Days" 08-09 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir

  Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenen “INTERNATIONAL PHYSIOTHERAPY EDUCATION DAYS” 08-09 NİSAN 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.


  1. Gün:
  Sempozyumun birinci gününde İsveç, Hırvatistan, Kıbrıs, Lübnan ve Romanya’dan katılım sağlayan alanında uzman konuşmacıların bulunduğu toplantıda kişilerin bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları oturumlar gerçekleştirilmiştir.
  Toplantı kapsamında yurt dışından 6, yurt içinden 4 konuşmacı ve 8 oturum başkanı görev almıştır.
  Çevrimiçi kurumsal ZOOM altyapısı kullanılarak yapılan toplantıya ait katılım ile ilgili bilgiler aşağıdadır: (https://us02web.zoom.us/j/81128619607?pwd=UVdaa3QvWW5hZVJ5dC9Ra0Y3L3V1Zz09):
  Google Forms üzerinde oluşturulan kayıt formunu 249 kişi doldurup kayıt olmuştur. 8 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen açık oturum 354 dk. Devam etmiş olup, toplantıya toplam 183 (%87,44) katılımcı erişmiştir. Bu katılımcılardan 23’ü (%12.56) yabancı uyrukludur. Sempozyum devam ederken aralarda üniversitemiz ve İstanbul’un tanıtım videoları gösterilmiştir.

  2. Gün:

  Sempozyumun ikinci gününde, 9 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen ve sadece konuşmacı ve oturum başkanlarının katıldığı kapalı oturum 78 dakika sürmüştür. Bu oturumda ileriye yönelik işbirliği, niyet ve planlar tartışılmıştır. Tartışma sonucunda aşağıdaki konular üzerinde fikir birliği sağlanıp; planlanan bu aktivitelerin yapılabilmesi konusunda karar alınmıştır:

  1. Katılımcı yurtiçi ve yurtdışı konuşmacıların kurumları ile Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü arasında bir konsorsiyum oluşturularak bu sempozyumun Ekim 2022 tarihinde “1st International Physiotherapy Education Week” yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantının yüzyüze Biruni Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması kabul edilmiştir.

  2. İsveç’ten konuşmacı olarak katılan Amanda LUNDVIK GYLLENSTEN ve Doç. Dr. Arzu ERDEN’nin (Karadeniz Teknik Üniversitesi SABİF FTR Bölümü) ortak sundukları konu olan Body Awareness Therapy konusunda sağlık eğitimi alan öğrencilere yönelik bir proje planlanması kararı alınmıştır.

  Konuşmacı, oturum başkanları ve katılımcılara katılım belgesi ve teşekkür belgesi (Elektronik ortamda) gönderilecektir.