Eğitim, Mühendislik ve Sağlıkta Yapay Zeka Proje Yarışması

Eğitim, Mühendislik ve Sağlıkta Yapay Zeka Proje Yarışması

  T.C

  BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM, MÜHENDİSLİK VE SAĞLIKTA YAPAY ZEKA

  PROJE YARIŞMASI

   

  ŞARTNAME

  1. Şartnamenin Amacı: Bu şartname, Türkiye geneli ortaöğretim öğrencileri arasında Biruni Üniversitesi tarafından düzenlenecek Eğitim, Mühendislik ve Sağlıkta Yapay Zeka Proje Yarışması’nın yöntem ve kurallarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

   

  1. Yarışmanın Amacı: Gençlerin becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

   

  1. Kapsam: Yukarıdaki amaç  doğrultusunda düzenlenecek yarışma,  Türkiye’de  yarışma  ile ilgilenen tüm ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

   

  1. Hedefler: İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması; öğrencileri ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarışma ortamı oluşturarak, onların motive edilmesi ve eğitime katkı düzeyinin yükseltilmesi.

   

  1. Yarışmanın konusu: 2021 yılında, üniversite aday öğrencilerinin, üniversitemizde bulunan bölümlere göre seçtikleri meslek grubunda, Eğitim, Mühendislik ve Sağlık alanlarında yapay zekânın kullanılması yolu ile problem çözme ve yeni uygulamalar geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

   

  1. Kurullar:

  Düzenleme Kurulu: Düzenleme Kurulu, yarışma kapsamında ortaöğretim kurumlarından gelen katılım formların teslim alınması, düzenlenmesi, ön değerlendirme kuruluna gönderilmesi, basın duyurusunun gerçekleştirilmesi ve ödül töreninin düzenlenmesiyle görevlidir.

  - Ön Değerlendirme Kurulu:

  Fakülte ve Dekan yardımcılarından oluşur. Ön değerlendirme kurulu ilk incelemeyi yapan kuruldur. Her alandan en iyi 3 proje belirleyerek Seçici kurula gönderir.

  - Seçici Kurul:

  Seçici kurul, Fakülte Dekanlarından ve Enstitü Müdürü’nden oluşturulur. Düzenleme kurulundan gelen projelerin puanlama değerlendirmelerinin yapılması ile görevlidir.  1. 2. 3. ve mansiyon ödüllerini belirleyecek olan kuruldur.

  1. Yarışmanın Takvimi:

  1. Başvuru ve Değerlendirme:

  Seçici Kurul üyeleri teslim aldıkları projeleri 100 puan üzerinden değerlendirir.

  Yarışmada iki aşama  değerlendirme sistemi uygulanacaktır. İlk aşama sırasında öğrencilerden;

  • Başvuru Formu
  • Proje Özeti (300 kelimeyi  aşmamak  kaydıyla,  Word  formatında)
  • Proje raporu (25 sayfadan fazla olmamak kaydıyla  PDF formatında)
  • 15 dakikalık video çalışması
  • Powerpoint sunum

   

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL ETKİNLİK İZİNLERİ YÖNERGESİ

  Madde 6, 3. Fıkrası

  (3) Yarışma veya müsabaka içeren izin başvurusunda; yarışma takvimini, değerlendirme komisyonunu, değerlendirme kriterlerini içeren ve öğrencilere/kursiyerlere verilecek ödüller gibi diğer bilgileri açık ve anlaşılabilir şekilde ifade eden yarışma/müsabaka protokol/sözleşme/şartnamesi yer alır.


  9. Yarışma Ödülleri: BİRİNCİYE ÖDÜL: 10.000 TL İKİNCİYE ÖDÜL: 6.000 TL ÜÇÜNCÜYE ÖDÜL: 3000 TL
  MANSİYON ÖDÜLLERİ: 1. 2. 3. DEN SONRA SIRALAMAYA GİREN İLK 10 ÖĞRENCİYE 1000 TL

  YARIŞMAYA BAŞVURAN HER ÖĞRENCİYE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞMESİ DURUMUNDA %10 İNDİRİM
  UYGULANACAKTIR.

  10. Diğer Hususlar:

  • Bu yarışmaya katılım ücretsizdir.

  • Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, mali haklarını kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda Biruni Üniversitesi tam ruhsatla görevlendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.

  • Yarışmaya gönderilen projelerin daha önce yapılmamış ya da herhangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olması
  gerekir.

  • Yarışma kapsamında paylaşılacak kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Biruni Üniversitesinde saklanacaktır.
  • Ödül törenine davet edilen öğrenci ve ailelerinin ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir. Törene katılmak üzere davet edilen öğrencilerin, ekli veli onay belgesinin imzalı halini eserle birlikte Biruni Üniversitesine önceden ulaştırmaları gerekmektedir.

  • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Biruni Üniversitesi sorumlu değildir.

  • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan öğrenci sorumlu olacaktır.

  • Öğrenci tarafından, Üniversite’ye teslim edilen eserin, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet, sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, haksız rekabet teşkil eder nitelikte olması, başkalarına ait ticari ürünlerinden kopyalanması yahut benzeri durumlarda üniversitenin duçar olacağı zararlar bütün ferileriyle birlikte öğrenciden tahsil edilecektir.

  • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projelerin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Projelerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar proje sahibine aittir.

  • Proje sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi ve manevi uyuşmazlıklardan Biruni
  Üniversitesi sorumlu değildir.

  • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Biruni Üniversitesine aittir.

  • İletişim için 444 8 276 numaralı telefondan irtibat sağlanabilecektir.

  • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

  Başvuru için Tıklayınız.