Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Yedek Adaylar (Ukrayna)

Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Yedek Adaylar (Ukrayna)

    Kesin kayıt 25 Nisan 2022 tarihleri arasındadır.

    ** Kesin kayıt sırasında ŞAHSEN veya yetkili kılınan kişinin NOTER ONAYLI VEKÂLETNAME ile birlikte kayıt yaptırılması gerekmektedir.