Üniversitemize Öğretim Elemanı Alınacaktır

Üniversitemize Öğretim Elemanı Alınacaktır

  BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

  Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.
  Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  Duyuru Başlama Tarihi : 22.06.2020

  Son Başvuru Tarihi : 06.07.2020

  Ön Değerlendirme Tarihi : 08.07.2020

  Sınav Giriş Tarihi : 09.07.2020

  Sonuç Açıklama Tarihi : 10.07.2020

  Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr

  Başvuru Yeri  : 10. Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı/İstanbul

   

  Başvuruda Gerekli Belgeler

  • Başvuru Dilekçesi ve Formu
  • YÖK Formatında Özgeçmiş
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Fotoğraf (2 Adet)
  • ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı
  • Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Noter Onaylı)
  • Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı
  • Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)