Üniversitemize Öğretim Elemanı Alınacaktır

Üniversitemize Öğretim Elemanı Alınacaktır

  Duyuru Başlama Tarihi: 20.05.2020

  Son Başvuru Tarihi: 08.06.2020

  Ön Değerlendirme Tarihi: 10.06.2020

  Sınav Giriş Tarihi: 11.06.2020

  Sonuç Açıklama Tarihi: 12.06.2020

  Başvuruda Gerekli Belgeler

  • Başvuru Dilekçesi ve Formu
  • YÖK Formatında Özgeçmiş
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Fotoğraf (2 Adet)
  • ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı
  • Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Noter Onaylı)
  • Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı
  • Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)