Üniversitemize Öğretim Elemanı Alınacaktır

Üniversitemize Öğretim Elemanı Alınacaktır

  Doğrulama Kodu

   

  İlan detayı " Dosyalar " bölümünde mevcuttur.

  Başvuru Dilekçesi ve Formu

  Yök Formatında Özgeçmiş

  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  2 adet Fotoğraf 

  ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı

  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı

  Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Noter Onaylı)

  Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı

  Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)