Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır | 14 Mart 2021

Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır | 14 Mart 2021

  Doğrulama Kodu

   

  İlan detayı "Dosyalar" bölümünde mevcuttur.

  • Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu
  • Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri
  • Özgeçmiş (YÖK Formatında)
  • Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
  • Fotoğraf (2 Adet)
  • Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri
  • Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)
  • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)
  • KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)
  • Akademik Personel Aydınlatma Metni
  • Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
  • Evrak Teslim ve Tesellüm Formu