Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır

Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır

Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır

  T.C.

  BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

  Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ”Öğretim Üyesi” alınacaktır.

  Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  İlan Başlama Tarihi: 12.04.2020

  İlan Bitiş Tarihi: 27.04.2020

  Başvuruda Gerekli Belgeler

  • Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu
  • Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri
  • Özgeçmiş (YÖK Formatında)
  • Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
  • Fotoğraf (2 Adet)
  • Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri
  • Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)
  • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)
  • KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)