Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır

Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır

  Doğrulama Kodu

   

  İlan detayı " Dosyalar " bölümünde mevcuttur.

   Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu 

  Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgiler

  Özgeçmiş (YÖK Formatında)

  Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

  Fotoğraf (2 Adet)

  Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri

  Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

  Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

  KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)