Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır

Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır

  Doğrulama Kodu

   

  İlan detayı " Dosyalar " bölümünde mevcuttur.

  -Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

  -Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

  -Özgeçmiş (YÖK Formatında)

  -Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

  -Fotoğraf (2 Adet)

  -Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri

  -Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

  -Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

  -KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)