Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavına İlişkin Bilgilendirme

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavına İlişkin Bilgilendirme

  Biruni Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

  EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN PROGRAMLAR:

  Tıp Fakültesi (İngilizce),

  Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce),

  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce),

  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik (İngilizce),

  Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği.

  Eğitim dili İngilizce olan programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz iki aşamalı sınava tabi tutulacaktır:

   • Birinci aşama seviye belirleme,
   • İkinci aşama muafiyet sınavıdır.

   Öğrencilerimiz kesin kayıt yaptırdıkları gün, kendilerine iletilen gün ve saatte seviye belirleme sınavına gireceklerdir.

  Seviye belirleme sınavı, çoktan seçmeli (dinleme, okuma, gramer ve kelime bilgisi) ve yazma bölümlerinden oluşmaktadır. Bu sınavın amacı öğrencilerimizin dil seviyesini belirlemek ve sonrasında öğrencilerimizin uygun seviyede dil eğitimi almasını sağlamaktır. Sınavın süresi 60 dk çoktan seçmeli, 30 dk yazma sınavı olmak üzere 90 dakikadır.

  • 31-08-2020 00 ve 15.00 da
  • 01-09-2020 00 ve 15.00 da
  • 02-09-2020 00 ve 15.00 da          SEVİYE BELİRLEME SINAVI  yapılacaktır.

  Ayrıca yine bu sınav sonucunda seviyesi muafiyete yakın görülen öğrencilerimiz (B2 CEFR) muafiyet sınavına davet edileceklerdir. Muafiyet sınavı:

  • 07-09-2020 saat 10.00 da ve
  • 28-09-2020 pazartesi günü saat 10.00 da MUAFİYET SINAVI yapılacaktır.

  Muafiyet sınavı; konuşma, yazma, dinleme ve okuma olmak üzere dört beceriyi ölçen bir sınav olacaktır

  YABANCI DİL HAZIRLIK MUAFİYETİ ŞARTI:

   • TOEFL IBT sınavından geçerlilik süresi içerisinde 75 ve üzeri puan almış olmak ve durumunu belgelemek.

   

  * Her iki sınav da üniversitemizde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

   

  Muafiyet sınavı soru örneklerini görmek için TIKLAYINIZ