Avrupalılara İlham Veren Farabi

Avrupalılara İlham Veren Farabi

    Felsefe alanındaki çalışmalarıyla dünyaya nam salan ünlü Türk filozofu Farabi, bugün Kazakistan sınırları içinde yer alan Farab şehrinde doğdu. İlk öğrenimini burada alan Farabi, medreseyi Rey ve Bağdat’ta okudu. Önceleri Türkistan’da kadılık yapan ünlü düşünür, kendini felsefeye vererek Harran’da felsefe araştırmaları yaptı. Arapça, Farsça, Süryanice ve Yunanca gibi pek çok dili bilen filozof, aynı zamanda hekim ve müzisyendi.

    Dönemin tanınmış bilim adamlarının yanı sıra ahlak, politika, psikoloji, doğa ilimlerini tahsil eden Farabi, özellikle felsefe ve mantığa ayrıca önem veriyordu. Birçok alanda da eserler veren Farabi; Aristoteles, Platon, Zenon, Plotinos gibi Yunan düşünürlerini yorumladı ve bunların görüşlerine kendi görüşlerini de kattı.

    Farabi, gerçek Aristo’yu tanıdı ve felsefenin gelişme yolunu “Aristotelesçilik” tarafına çevirmeyi amaç edindi. Onun mantık alanındaki çalışmaları, kendisine Yakın Doğu’nun bütün ülkelerinde ün kazandırdı. Batı’da Farabi, “Alfarabius” ve “Abunaser” olarak anılırdı.

    ARISTO’NUN KİTAPLARI ÜZERİNE ÇALIŞTI

    Farabi, Aristo’nun Organon adlı mantık külliyatı kapsamına giren her kitap üzerinde çalıştı. Farabi, doğa bilimleri ve felsefe tarihi alanında da yaklaşık 100 eser yazdı. En ünlüsü, onun öğretisinin bütün özünü kısa bir biçimde anlatan “Aklın İnci Tanesi” adlı tezi oldu. Platon’un devlet hakkındaki çalışmalarını etkisiz kılmayan “El-Medinetül Fazıla” adlı tezi de büyük ilgi uyandırdı. Farabi, 950’de vefat etti.