TURKCESS 2020 VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

TURKCESS 2020 VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

    30 – 31 Ekim – 1 Kasım, 2020 / Biruni Üniversitesi, İSTANBUL 

    www.turkcess.net