Uzaktan Öğretimin Geleceği Toplantıları

Uzaktan Öğretimin Geleceği Toplantıları

  Bu toplantılar, Biruni Üniversitesi öğretim elemanları, farklı üniversitelerden davetli konuşmacılar ve ayrıca katılmak isteyen akademisyenlerle gerçekleştirilecektir.

  İlk toplantıda, uzaktan öğretimde yaşanan sorunların ya da fırsat olarak değerlendirilebilecek fikirlerin saptanması hedeflenmiştir. Bu toplantılar, ilk toplantı dizisi tamamlandıktan sonra, uzaktan öğretimde farklı alanlara ilişkin öğretim yöntemleri ve değerlendirme modelleri gibi konularda sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılacağı etkinlikler olarak planlanmıştır. Toplantılar, BirDeHa üzerinden sabah 10:00-12:30 ve öğleden sonra 14:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

  • 1.Toplantı:

  26 Ocak 2021 Salı 10:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu

  Konu: Acil uzaktan öğretim deneyimleri hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır.

  • Konuşmacılar:

    Prof.Dr.Adnan Yüksel (Biruni Üniversitesi Rektörü)

    Prof.Dr.Sevim Savaşer (Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

    Prof.Dr.Dilek Sema Arıcı (Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

    Prof.Dr.Nezihe Kızılkaya Beji (Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)

    Prof.Dr.Naime Bilinç Bulucu (Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı)

    Prof.Dr.İsmail Tuncer Değim (Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı)

    Prof.Dr.Özgür Koray Şahingöz (Biruni Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı)

    Prof.Dr.Fatma Çelik (Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü)

    Prof.Dr.Leman Şenturan (Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü)

  • 2.Toplantı: Öğretmenlik Eğitimi

  26 Ocak 2021 Salı 14:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu

  • Konuşmacılar:

    Prof.Dr. Halil İbrahim Sağlam (Medeniyet Üniversitesi Eğitim   Fakültesi Dekanı)

    Prof.Dr.İrfan Başkurt (İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)

    Prof.Dr.Mehmet Engin Deniz (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim   Fakültesi Dekanı)

    Prof.Dr.Salih Zeki Genç (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Eğitim Fakültesi Dekanı)

    Prof.Dr.Seyfi Kenan (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)

  • 3.Toplantı:

  26 Ocak 2021 Salı 15:00

  Toplantı Yöneticisi: Doç. Dr. Ebru Kuşcu

  • Konuşmacılar:

    Dr. Öğretim Üyesi Ömer Kutlu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri   Bölümü

    Konu: Uzaktan Öğretimde Değerlendirme

    Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, Medeniyet  Üniversitesi  Eğitim   Bilimleri Bölümü

    Konu: Uzaktan Öğretimde Alternatif Öğretim Yöntemleri

  • 4.Toplantı: Diş Hekimliği Eğitimi

  27 Ocak 2021 Çarşamba 10:00-11:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Naime Bilinç Bulucu

  • Konuşmacılar:    

  Prof. Dr. Sema Belli - Selçuk Üniversitesi Klinik Bilimler Endodonti 

  Dr. Öğretim Üyesi Parla Mevza Durmazpınar - İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan yardımcısı

  Dr. Öğretim Üyesi İnci Devrim - Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan yardımcısı

  • 5.Toplantı: Diş Hekimliği Eğitimi

  27 Ocak 2021 Çarşamba 11:00-12:30

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Naime Bilinç Bulucu

  • Konuşmacılar:

    Prof. Dr. Naime Bilinç Bulucu Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ana Bilim Dalı

     Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı

    Prof. Dr. Sevil Meral Şahmalı Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim   Dalı

    Prof. Dr. Mehtikar Gürsel Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı

    Dr. Öğr. Üyesi Güzide Pelin Sezgin Diş Hekimliği Fakültesi Endondonti Ana Bilim Dalı

    Dr. Öğr. Üyesi Belen Şirinoğlu Çapan Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim   Dalı

    Dr. Öğr. Üyesi Mobin Nesiri Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana   Bilim Dalı

    Dr. Öğr. Üyesi Gözde Turgut Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi   Ana Bilim Dalı

  • 6. Toplantı: Eczacılık Eğitimi

  27 Ocak 2021 Çarşamba 14:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim

  • Konuşmacılar:

    Prof. Dr. Asuman Bozkır Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi   Dekanı

    Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık   Fakültesi Dekanı

    Prof. Dr. Yasemin Yazan Kıbrıs International University Eczacılık   Fakültesi Dekanı

    Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu Erzurum Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi   Dekanı

  • 7. Toplantı: Eczacılık Eğitimi

  27 Ocak 2021 Çarşamba 15:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim

  • Konuşmacılar:

    Prof.Dr.Süreyya Ölgen Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı

    Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı

    Prof. Dr. İzzet Tor Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı

    Dr. Öğr. Üyesi Ecem Fatma Karaman Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı

    Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Serkan Avşar Farmakoloji Ana Bilim Dalı

    Dr. Öğr. Üyesi Merve Memişoğlu Eczacılık İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

    Dr. Öğr. Üyesi Derya Doğanay Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

    Dr. Öğr. Üyesi Vildan Seyhan Farmakognozi Ana Bilim Dalı Başkanı

  • 8. Toplantı: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Eğitimi

  28 Ocak 2021 Perşembe 10:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz

  • Konuşmacılar:

    Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz

    Prof. Dr. Mustafa Bayram

    Prof. Dr. Müşfika Gül Akdeniz

    Prof. Dr. Süleyman Nezih Hekim

      Prof. Dr. İzzet Tor

  • 9. Toplantı: Sağlık Bilimleri Eğitimi

  28 Ocak 2021 Perşembe 14:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji

  • Konuşmacılar:

      Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji

      Prof. Dr. Gülümser Dolgun İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa SABIF Ebelik Bölümü

      Doç. Dr. F. Esra Güneş Marmara Üniversitesi SABIF Beslenme ve Diyetetik Bölümü

      Doç. Dr. Zahra Polat Sağlık Bilimleri Üniversitesi SABİF Odyoloji Bölümü

      Prof.  Dr. Semin Akel Kültür Üniversitesi SABIF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

  • 10. Toplantı: Sağlık Bilimleri Eğitimi

  28 Ocak 2021 Perşembe 15:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji

  • Konuşmacılar:

      Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

    Prof. Dr. Ümran Tüfekçioğlu Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

    Prof. Dr. Hülya Kayıhan Ergoterapi Bölümü

    Doç. Dr. Meltem Soylu Beslenme ve Diyetetik Bölümü

    Dr. Öğr. Üyesi Nursel Aydıntuğ Sağlık Yönetimi Bölümü

    Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Avcı Ebelik Bölümü

    Dr. Öğr. Üyesi Handan Turan Dizdar Odyoloji Bölümü

    Dr. Öğr. Üyesi Selmin Köse Hemşirelik Bölümü

    Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Yeşilşerit Sosyal Hizmet Bölümü

    Öğr. Gör. Damla Pektaş Çocuk Gelişimi Bölümü

  • 11. Toplantı: Tıp Eğitimi

  29 Ocak 2021 Cuma 10:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı

  • Konuşmacılar:

    Prof. Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi   Dekanı)

    Prof. Dr. Nadi BAKIRCI (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi   Öğretim Üyesi)

  • 12. Toplantı: Tıp Eğitimi

  29 Ocak 2021 Cuma 11:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı

  • Konuşmacılar:

    Prof. Dr. Zeliha YAZICI (Tıbbi Farmakoloji AD Başkanı / Başkoordinatör)

    Prof. Dr. Mustafa Derya AYDIN (Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı)

    Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU (Anatomi AD Başkanı)

    Doç. Dr. Serap YAVUZER (Dönem 4 Koordinatörü- İç Hastalıkları   Uzmanı)

  • 13. Toplantı: Meslek Yüksek Okulu Eğitimi

  29 Ocak 2021 Cuma 14:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Fatma Çelik

  • Konuşmacılar:

  Prof.Dr.Fatma Çelik (Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü)

  Doç. Dr. Birkan Tapan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık   Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

  • 14. Toplantı: Meslek Yüksek Okulu Eğitimi

  29 Ocak 2021 Cuma 15:00

  Toplantı Yöneticisi: Prof. Dr. Fatma Çelik

  • Konuşmacılar:

  Dr. Öğr. Üyesi İlkay Yıldırım  Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı

  Dr. Öğr. Üyesi Onur ESEN Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı     

  Dr. Öğr. Üyesi Enver Çıracı

  Öğr. Gör. Çağla Aykin Anestezi Programı

  Öğr. Gör. Burak Akçe Diş Protez Teknolojisi Programı

  Öğr. Gör. Sena ÖNER  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı      

  Öğr. Gör. Seçil TUNALI Elektronörofizyoloji Programı

  Öğr. Gör. Dr. M. Sait Toprak

  Öğr. Gör. Hasret Zeren