3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi

3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi

    3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL İSTANBUL EBELİK GÜNLERİ KONGRESİ
    8-10 EKİM 2020 TARİHİNDE ONLİNE OLARAK ÜNİVERSİTEMİZ EV
    SAHİPLİĞİNDE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GEÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.