Fakülte ve Enstitü Sekreterliği

Fakülte ve Enstitü Sekreterliği

  Serap KAZANCI/Fakülteler Koordinatörü

  skazanci@biruni.edu.tr

   

  Fakülte ve Enstitü Sekreterliği’nin görevleri;

  • Fakülte Sekreteri Dekana bağlı olarak çalışır ve Fakülte idari yönetim yapısının sorumlusudur. Fakülte Sekreteri bağlı idari birimlerin uygulamalarından sorumludur.
  • Fakülte Sekreteri birim sorumluları (veya şefleri), memurlar ve yardımcı hizmet personelinin çalışma esaslarını, görevleri, görevlileri ve görev yerlerini tayin ve tespite, gerektiğinde görev değişikliğine, her seviyedeki personelini denetlemeye yetkilidir.
  • Fakülte Sekreteri Dekanlığın bütün kurullarında raportörlük görevi yapar, ve alınan kararların yazılmasını ve uygulanması amacıyla ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlar.
  • Disiplin soruşturması açar veya açtırabilir.
  • Fakültelerde Fakülte Sekreteri Gerçekleştirme Görevlisidir. Bütün ödemelerden sorumlu olup, muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlar.
  • Enstitü Sekreteri Mali işler Bürosu (Muhasebe Bürosu) vasıtası ile her türlü hesap isini, her seviyedeki personelin özlük haklarıyla ilgili tahakkuk işlemlerini yapar; ilgili evrakı düzenler.
  • Ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından giderlerin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden sorumludur.
  • Günlük bilgisayar ortamında Resmi Gazete’yi taramak ve ilgili konularda Resmi Gazete çıktılarını almak, değerlendirerek rapor hazırlamak ve gereği için ilgili birimlere yönlendirmek,
  • Günlük Fakülte Sekreterliği’ni ilgilendiren yazışmaları yaptırmak,
  • Fakülteye gelen afişlerin yönetimden izin alınmak kaydıyla ilan edilmesini sağlamak,
  • İlgi personellerin günlük devam-imza çizelgelerini takip etmek.
  • Fakülte Sekreteri, öğrenci belgesi, askerlik tecil belgesi, mecburi hizmet belgesi, görev belgesi, evrak sureti ve benzeri resmi evrakı onaylamaya yetkilidir.
Fakülte ve Enstitü Sekreterliği
Serap KAZANCI
Fakülteler Koordinatörü – Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreteri

1318

Neslihan TOKSUN
Yönetici Asistanı

1011

Merve YILMAZ
Yönetici Asistanı

-

Ramazan Turan KAYA
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Sekreteri

1321

Tuba AKAR
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Sekreteri

1324

Nevra ŞİRİN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Sekreteri

-

Tuğba AÇILAN
Enstitü Sekreteri

1355

Nurten ERGİN
Tıp Fakültesi Bölüm Sekreteri

1574

Feyza Aleyna YÜZBAŞIOĞLU
Yabancı Diller Bölümü Sekreteri

1329

Nazan BALDAN
Meslek Yüksekokulu Sekreteri

1103

Ümit BAKIR
Meslek Yüksekokulu Müdür Sekreteri

1130 - 1348

Melisa YETİŞOĞLU
Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreteri

1204

Evren ATAK
BİRATTO Sekreteri

1581

Merve SENEMOĞLU
Eczacılık Fakülte Sekreteri

1578

Kübra ŞENTÜRK
Diş Hekimliği Fakülte Sekreteri

-

Firdevs KÖSE
Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreteri

firdevsk@biruni.edu.tr

1376

Rabia ÖZTÜRK
Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri

1342

Ayşe AKTAŞ
Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri

1573

Zehra Zeynep HASÇELİK
Tıp Fakültesi Bölüm Sekreteri

1575

Serenay EFE
Diş Hekimliği Fakültesi Bölüm Sekreteri

-

Merve ŞEYBA
Uzman Yardımcısı

-

Melike TEZEL
Öğrenci Klinik Uygulama Sorumlusu

-

Sena AYDIN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Bölümü Uzmanı

-