Fakülte ve Enstitü Sekreterliği

Fakülte ve Enstitü Sekreterliği

  Serap KAZANCI/Fakülteler Koordinatörü

  skazanci@biruni.edu.tr

   

  Fakülte ve Enstitü Sekreterliği’nin görevleri;

  • Fakülte Sekreteri Dekana bağlı olarak çalışır ve Fakülte idari yönetim yapısının sorumlusudur. Fakülte Sekreteri bağlı idari birimlerin uygulamalarından sorumludur.
  • Fakülte Sekreteri birim sorumluları (veya şefleri), memurlar ve yardımcı hizmet personelinin çalışma esaslarını, görevleri, görevlileri ve görev yerlerini tayin ve tespite, gerektiğinde görev değişikliğine, her seviyedeki personelini denetlemeye yetkilidir.
  • Fakülte Sekreteri Dekanlığın bütün kurullarında raportörlük görevi yapar, ve alınan kararların yazılmasını ve uygulanması amacıyla ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlar.
  • Disiplin soruşturması açar veya açtırabilir.
  • Fakültelerde Fakülte Sekreteri Gerçekleştirme Görevlisidir. Bütün ödemelerden sorumlu olup, muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlar.
  • Enstitü Sekreteri Mali işler Bürosu (Muhasebe Bürosu) vasıtası ile her türlü hesap isini, her seviyedeki personelin özlük haklarıyla ilgili tahakkuk işlemlerini yapar; ilgili evrakı düzenler.
  • Ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından giderlerin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden sorumludur.
  • Günlük bilgisayar ortamında Resmi Gazete’yi taramak ve ilgili konularda Resmi Gazete çıktılarını almak, değerlendirerek rapor hazırlamak ve gereği için ilgili birimlere yönlendirmek,
  • Günlük Fakülte Sekreterliği’ni ilgilendiren yazışmaları yaptırmak,
  • Fakülteye gelen afişlerin yönetimden izin alınmak kaydıyla ilan edilmesini sağlamak,
  • İlgi personellerin günlük devam-imza çizelgelerini takip etmek.
  • Fakülte Sekreteri, öğrenci belgesi, askerlik tecil belgesi, mecburi hizmet belgesi, görev belgesi, evrak sureti ve benzeri resmi evrakı onaylamaya yetkilidir.
Fakülte ve Enstitü Sekreterliği
Serap KAZANCI
Fakülteler Koordinatörü – Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreteri

1318

Neslihan TOKSUN
Yönetici Asistanı

1011

Merve YILMAZ
Yönetici Asistanı

-

Cazibe PEKEŞ
Yönetici Asistani

-

Ümit BAKIR
Yönetici Asistanı

1130 - 1348

Ramazan Turan KAYA
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Sekreteri

1321

Nevra ŞİRİN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Sekreteri

1231

Tuğba AÇILAN
Enstitü Sekreteri

1355

Melike BEKTAŞ
Eğitim Fakültesi Sekreteri

1342

Nurten ERGİN
Uzman

1574

Nazan BALDAN
Meslek Yüksekokulu Sekreteri

1103

Merve SENEMOĞLU
Eczacılık Fakülte Sekreteri

1578

Kübra ŞENTÜRK
Diş Hekimliği Fakülte Sekreteri

1336

Firdevs KÖSE
Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreteri

firdevsk@biruni.edu.tr

1376

Mehmet ÇİTEKCİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte Sekreteri

1522

Serenay EFE
Diş Hekimliği Fakültesi Bölüm Sekreteri

-

Eminenaz BÖLÜKBAŞI
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Sekreteri

-

Mine GÜZEL
Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreteri

1204

Sena AYDIN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Bölümü Uzmanı

-

Merve ŞEYBA
Uzman Yardımcısı

1322

Merve SARIBEKİROĞLU
Bölüm Sekreteri

-

Serenay EFE
Diş Hekimliği Fakültesi Bölüm Sekreteri

1345

Benanur İLGÜN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Sekreteri

-

Dilara BAŞ
Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreteri

-

Beyza ÇATALTAŞ İRFAN
Öğrenci Klinik Uygulama Sorumlusu

-

Sebanur DARK
Öğrenci Klinik Uygulama Sorumlusu

-