Fakülte ve Enstitü Sekreterliği

Fakülte ve Enstitü Sekreterliği

  Serap KAZANCI/Fakülteler Koordinatörü

   

  Fakülte ve Enstitü Sekreterliği’nin görevleri;

  • Fakülte Sekreteri Dekana bağlı olarak çalışır ve Fakülte idari yönetim yapısının sorumlusudur. Fakülte Sekreteri bağlı idari birimlerin uygulamalarından sorumludur.
  • Fakülte Sekreteri birim sorumluları (veya şefleri), memurlar ve yardımcı hizmet personelinin çalışma esaslarını, görevleri, görevlileri ve görev yerlerini tayin ve tespite, gerektiğinde görev değişikliğine, her seviyedeki personelini denetlemeye yetkilidir.
  • Fakülte Sekreteri Dekanlığın bütün kurullarında raportörlük görevi yapar, ve alınan kararların yazılmasını ve uygulanması amacıyla ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlar.
  • Disiplin soruşturması açar veya açtırabilir.
  • Fakültelerde Fakülte Sekreteri Gerçekleştirme Görevlisidir. Bütün ödemelerden sorumlu olup, muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlar.
  • Enstitü Sekreteri Mali işler Bürosu (Muhasebe Bürosu) vasıtası ile her türlü hesap isini, her seviyedeki personelin özlük haklarıyla ilgili tahakkuk işlemlerini yapar; ilgili evrakı düzenler.
  • Ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından giderlerin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden sorumludur.
  • Günlük bilgisayar ortamında Resmi Gazete’yi taramak ve ilgili konularda Resmi Gazete çıktılarını almak, değerlendirerek rapor hazırlamak ve gereği için ilgili birimlere yönlendirmek,
  • Günlük Fakülte Sekreterliği’ni ilgilendiren yazışmaları yaptırmak,
  • Fakülteye gelen afişlerin yönetimden izin alınmak kaydıyla ilan edilmesini sağlamak,
  • İlgi personellerin günlük devam-imza çizelgelerini takip etmek.
  • Fakülte Sekreteri, öğrenci belgesi, askerlik tecil belgesi, mecburi hizmet belgesi, görev belgesi, evrak sureti ve benzeri resmi evrakı onaylamaya yetkilidir.
Fakülte ve Enstitü Sekreterliği
Serap KAZANCI
Fakülteler Koordinatörü – Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreteri

-

Neslihan TOKSUN
Yönetici Asistanı

-

Ruziye ERCAN
Tıp Fakültesi Sekreteri

-

Hatice Ferah KÜTÜK
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte Sekreteri

-

Melike BEKTAŞ
Diş Hekimliği Fakülte Sekreteri

-

Yasin BAŞLAR
Eczacılık Fakülte Sekreteri

-

Hazal BOY
Eğitim Fakülte Sekreteri

-

Ramazan Turan KAYA
Sağlık Bilimleri Bölüm Sekreteri

-

İbrahim Halil BAĞIŞ
Etik Kurul Sekreteri

-

Mehmet GÖGEN
Etik Kurul Sekreteri

-

Meltem MUHAN
Enstitü Sekreteri

-

Tuğba SANCAK
Enstitü Uzmanı

-

Zeynep BAYŞU
Tıp Fakültesi (İngilizce) Bölüm Sekreteri

-

Mehriban GÖNÜLTAŞ
Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Sekreteri

-

Nurten KORUTÜRK
Tıp Fakültesi Bölüm Sekreteri

-

Ebrar ÇELEBİ
Yabancı Diller Bölümü Sekreteri

-

Seyhan ERGÜN
Meslek Yüksekokulu Müdür Sekreteri

-

Nazan BALDAN
Meslek Yüksekokulu Sekreteri

-

Ümit BAKIR
Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreteri

-

Melisa YETİŞOĞLU
Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreteri

-

Ümmühan BİLMEZ
Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreteri

-

Esra GÜNDOĞDU
Öğrenci Klinik Uygulama Sorumlusu

-