İnsan Kaynakları Direktörlüğü

İnsan Kaynakları Direktörlüğü


  Banu FİLİZ/İnsan Kaynakları Direktörü

  bfiliz@biruni.edu.tr

  İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün görevleri:

  • Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
  • Üniversitemiz personelinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 sayılı GSS ve 4857 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
  • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
  • Verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Banu FİLİZ
Direktör

1530

Masume KON
İnsan Kaynakları Uzmanı

1535

Fatma DİZGE
İnsan Kaynakları Uzmanı

-

Neslihan ÖÇSOY
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı

1533

Ahmet Sırrı YİNANÇ
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı

1532

Tuğçe Gizem IŞIK
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı

1536

Zehra GÜNDOĞDU
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı

1535