İnsan Kaynakları Direktörlüğü

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

  Banu FİLİZ/İnsan Kaynakları Direktörü

  İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün görevleri:

  • Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
  • Üniversitemiz personelinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 sayılı GSS ve 4857 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
  • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
  • Verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Banu FİLİZ
Direktör

1530

Gonca ALTINOK
Organizasyonel Gelişim ve Eğitim Sorumlusu

1536

Masume KON
İnsan Kaynakları Uzmanı

1535

Yusuf Emin BAYRAK
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı

-