Kalite Politikası

Biruni Üniversitesi Politikaları

  Biruni Üniversitesi Kalite Politikası:

  Kurumumuzun misyon, vizyon ve değerlerine bağlı kalarak;

  • 21.Yüzyıl yetkinliklerine sahip insanı yetiştirmek amacıyla bilim ve teknolojideki değişim ve gelişmeleri eğitim öğretim aşamalarında uygulayarak Üniversiteyi öncü ve lider bir konuma taşımak,
  • Bireysel yetenekleri keşfetmek için programlar hazırlamak, paydaşlarına göre fark oluşturacak evrensel bir bakış açısı kazandırmak,
  • Uluslararasılaşma için başta dil ve son teknolojiyi kullanmak üzere, zamanın gereksinimleri ile donatılmış nitelikte öğrenciler yetiştirmek,
  • Öğrenci odaklı yaklaşımı ile hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirerek memnuniyet oranını yükseltmek,
  • Çalışanlar ve diğer paydaşların memnuniyetini göz önünde bulundurmak,
  • Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ile “Bilimin Geleceği” olmak,
  • Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini destekleyerek “Bilim İnsanı” yetiştirmek,
  • Öğrencilere geleceğe okumayı öğretmek, güncel ve geleceğe yönelik projeler yapmaya hazırlamak ve yaptırmak,
  • Akademik ve idari tüm süreçlerde etkililiği, etkinliği ve verimliliği ön plana alarak sürekli iyileştirmeyle sürdürülebilirliği sağlamak.

   

  Biruni Üniversitesi Eğitim – Öğretim Politikası:

  Kurumumuzun misyon, vizyon ve değerlerine bağlı kalarak;

  • Eğitim öğretim de uygulamaya ağırlık veren dünya standartlarında bir düzeye ulaşmak,
  • Uygulanan ve uygulanacak olan yöntemlerle öğrencinin aktif bir öğrenim süreci geçirmesini hedeflemek,
  • Akademisyenlerin öğrencilere öncülük etmelerine ve çok disiplinli çalışma uygulamalarıyla öğrencinin çok yönlü yetişmesine olanak sağlamak,
  • Öğrencinin ihtiyaçlarını, değerlerini ve tercihlerini de dikkate alarak etkin ve etkili bir eğitim-öğretim sağlamak,
  • Akademisyenlerin gelişimine katkı sağlamak,
  • Eğitim öğretim programlarını paydaşlarla işbirliği yaparak güncellemek.
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ve çoklu ortam yoluyla bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşabilme olanaklarıyla, öğretimde sürdürülebilirliği, yaygınlığı, çeşitliliği, telafi edilebilirliği sağlamaktır.

   

  Biruni Üniversitesi Araştırma – Geliştirme Politikası:

  Kurumun misyon, vizyon ve değerlerine bağlı kalarak;

  • Nitelikli ve güncel, araştırmaların yapılmasına imkân sağlamak,
  • Çok disiplinli araştırma yapılmasını özendirmek ve desteklemek,
  • Projelerden bilimsel yayın ve fikr-i mülkiyet hakkı üretimini desteklemek,
  • Fikir- proje- patent / bilimsel yayın – girişimcilik – ticarileşme ekosistemini kurmak ve sürdürebilirliğini sağlamak,
  • Üniversiteyi araştırma – geliştirmede daha üst sıralara taşıyarak cazibe merkezi haline getirmek.