Misyon Vizyon

Misyon

Eğitime kattığı farklılıklarla, bilgi üreten, eleştirel düşünebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, etik değerlere sahip, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, toplumun değerlerine ve farklılıklarına saygılı, problemlere çözüm üretebilecek yetkinlikte bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Eğitim araştırma ve topluma hizmetleri ile örnek alınan, yenilikçi, girişimci ve adı gibi iz bırakan öncü bir üniversite olmak.