Stratejik Plan ve Hedefler

Biruni Üniversitesi olarak startejik plan ve hedeflerimiz;

  • Alanında en iyiler arasından seçilen bir öğretim üyesi kadrosu oluşturmak,
  • Öğretim elemanlarını teşvik eden bir alt yapı, ücretlendirme ve adil performans değerlendirme sistemi oluşturmak,
  • Ülkemizin en nitelikli öğrencilerini üniversitemize kazandırmak, onlara destek sağlamak ve başarılarını ödüllendirmek,
  • Kurumsal akreditasyonla birlikte, gerekli programlar için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonu gerçekleştirmek,
  • Modern ve son teknolojilerle donatılmış temel bilim, araştırma ve beceri laboratuvarları kurmak,
  • Türkiye Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu ve Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu’nda belirtilen hedefler doğrultusunda birim ve bölümler açmak,
  • Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) 2023 hedefleri doğrultusunda, ülkemizin ihtiyacı olan tüm sağlık mesleklerinde eğitim vermek,
  • Yüksek Öğretim Kurulu ile işbirliğince tahsis edilen yeni sağlık branşlarında nitelikli öğretim elemanlarıyla en kaliteli eğitimin yapılmasını sağlamak,
  • Tematik üniversite olma avantajını kullanarak, yatay–dikey, kendi içinde ve paydaşlarıyla entegrasyon gibi sağlık alanında görev geçişlerine imkân veren bir eğitim politikası yürütmek,
  • Güçlü bir eğitim kadrosu ile lisansüstü programlara destek vermek,
  • Yüksek Lisans ve Doktora programları için uluslararası bilim insanı dolaşım destek programları oluşturmak,
  • Öğrencileri ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendirerek, mezun olmadan bir proje bitirmelerini sağlamak,
  • Sağlık eğitimi verilen tüm fakülte / bölümlerde, öğrencilere sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde aktif eğitim alma ve hizmet sunma fırsatları oluşturmaktır.