Mali İşler Direktörlüğü

Mali İşler Direktörlüğü

  Sibel ÖZTÜRK/Mali İşler Direktörü

  sozturk@biruni.edu.tr

  Mali İşler Direktörlüğü’nün görevleri;

  • Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
  • Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
  • Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmektir.

   

  Hesap Adı: Biruni Üniversitesi

  Banka/Şube: Türk Ekonomi Bankası Beşiktaş Şubesi

  IBAN: TR02 0003 2000 0000 0068 8416 58

  Açıklamalar: Öğrenci Ad. Soyad – T.C kimlik no

Mali İşler Direktörlüğü
Sibel ÖZTÜRK
Direktör

1540

Yeşim ŞAHİN
Öğrenci Muhasebesi Müdürü

1541

Ayşe Gül MARAL
Mali İşler Uzmanı

1543

Uğur ATIŞ
Öğrenci Muhasebesi Uzmanı

1544

Yasemin AYDEMİR
Öğrenci Muhasebesi Sorumlusu

1542

Eren BİLEN
Öğrenci Muhasebesi Uzman Yardımcısı

1545

Veysi ULUĞSU
Mali işler Uzman Yardımcısı

1546

Furkan Cahit KÖKER
Öğrenci Muhasebesi Uzman Yardımcısı

-

DUYURU