Yazı İşleri Direktörlüğü

Yazı İşleri Direktörlüğü

  Yazı İşleri Direktörlüğü’nün görevleri;

  • Başkanın yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları EBYS’de hazırlamak ve takip etmek,
  • Personele duyurulması gereken yazıları EBYS üzerinden duyurmak,
  • EBYS üzerinden yazılan yazıların, belgelerin gerekli yerlere havale edilmesi ve postaya verilmesini sağlamak,
  • Başkanın uygun göreceği eğitim seminerlerine katılmak,
  • Gelen evrakları EBYS sistemine kaydetmek ve Başkana havalesi için arz etmek,
  • Kurum içi ve kurum dışı yazı ve belgeleri EBYS’de dosyalamak, istenildiğinde birim amirleri ve denetim mercilerine sunmak,
  • Yazışmaları “Standart Dosya Planı” çerçevesinde yürütmek,
  • Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak takip etmek, yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri izlemek,
  • Gerektiğinde diğer faaliyetlere idare tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak,
  • Faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak,
  • Tüm faaliyetlerde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak,
  • İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.
  • İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmak,
  • Yazışmaların kısa, anlaşılır ve hatasız olmasına özen göstermek,
  • Birimlerden gelen evrakları kontrol ederek almak, hatalı olanları geri göndermek,
  • Süreli yazıları takip etmek,
  • Yıl sonlarında arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak, süresi dolanları imha etmek ya da geri kazandırmak için güvenilir kuruluşlara teslim etmek.
Yazı İşleri Direktörlüğü
Gamze BAŞKAYA
Yazı İşleri Müdürü

-

Özlem ÖZCAN
Yazı İşleri Uzmanı

-

Esin Damar COŞGUN
Yazı İşleri Uzman Yardımcısı

-

Burcu Bahar BALCI
Yazı İşleri Uzman Yardımcısı

-