Satınalma Direktörlüğü

Satınalma Direktörlüğü


  Selçuk URAL/Müdür

  sural@biruni.edu.tr

  Satınalma Direktörlüğü’nün görevleri;

  • Şirketin satın alma yönetimini sağlamak,
  • Satın alma bünyesinde bulunan ekibin ve yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,
  • Yönettiği satın alma bölümünün bütçesini belirlemek,
  • Kendi departmanında hedef stratejisi oluşturmak,
  • İş planı hazırlamak,
  • İlgili malzeme ve diğer ihtiyaçları tespit etmek,
  • Siparişlerin açılmasını ve takip altında tutulmasını sağlamak,
  • Hizmet alım ve satın almaların operasyonel yönetimini yapmak ve planlamasını sağlamak,
  • Tedarikçisi belirlenemeyen talepler için piyasa araştırması yapmak,
  • Satın almada siparişlerin zamanında tedarik edilmesi adına organizasyon yapmak,
  • Periyodik bir sistem kurarak satın alma raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
  • Gerekli evrakları kayıt altında tutmak, saklamak,
  • Yurt içi tedarik firmaları hakkında araştırmalar yapmak,
  • Elde edilen araştırma sonuçlarına göre tedarikçilerden teklif almak ve bunları karşılaştırmak.
Satınalma Direktörlüğü
Menderes ÜNAL
V. Direktör

-

Selçuk URAL
Müdür

-

Ege TEMİZKAN
Uzman Yardımcısı

-

DUYURU