2022 - 2023 Bahar Yarıyılı Eğitim - Öğretim Süreci ile İlgili Duyuru

2022 - 2023 Bahar Yarıyılı Eğitim - Öğretim Süreci ile İlgili Duyuru

  Değerli Öğrencilerimiz;

   

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 30.03.2023 tarihinde yapılan basın toplantısındaki açıklamalara istinaden yapılan Üniversitemiz Senato Toplantısı uyarınca;

  1. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,  
  2. Teorik derslerin ara sınavlarının çevrimiçi yapılmasına,
  3. Teorik ile birlikte uygulaması olan derslerin ara sınavlarının yapılış şeklinin akademik birim kurul kararı ile belirlenmesine, 
  4. Ara sınav tarihlerinin ilgili akademik birim tarafından ilan edilmesine,
  5. Yarıyıl sonu ve tek ders sınavlarının yüz yüze yapılmasına, 
  6. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının staj ve uygulamaları ile mesleki eğitimlerine ilişkin hususların ilgili akademik birimlerin web sayfalarında ilan edilmesine, 
  7. Deprem felaketi nedeniyle yüz yüze mesleki eğitimine katılamayacak öğrencilerin, eksik kalan mesleki uygulama eğitimlerinin daha sonra yaz döneminde veya bir sonraki eğitim öğretim döneminde yüz yüze yapılmak üzere ertelenmesine,
  8. Tez izleme, yeterlik, tez savunma sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
  9. 2022-2023 Güz döneminde deprem nedeniyle ertelenmiş/yapılamamış tüm sınavların yapılış şekli ve tarihinin ilgili akademik birim kurul kararı ile belirlenmesine,

  karar verilmiştir.

   

  Bilgilerinize.