Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yılı Biruni Üniversitesinde Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yılı Biruni Üniversitesinde Coşkuyla Kutlandı

  Cumhuriyetin 100.Yılı, 29 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Biruni Üniversitesi’nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Tören açılışı Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü Hakan Türker DULKADİROĞLU’nun sunumuyla başladı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program devam etti.                                                 

  100. Yıl konuşmalarını yapmak üzere sırasıyla; Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan YÜKSEL, Rektör Yrd. Prof. Dr. Mustafa SOLAK, Rektör Yrd. Prof. Dr. Sevim SAVAŞER, Rektör Yrd. Prof. Dr. Fatma ÇELİK ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU kürsüye davet edildiler;

   

  Rektör YÜKSEL: Cumhuriyet demek aydınlık demek, demokrasi demektir

  Konuşmasına, “Cumhuriyet demek aydınlık demek, bağımsızlık demek, demokrasi demek.” şeklinde başlayan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel, ülkemizin kuruluş aşamasında, cumhuriyet ilan edilene dek ne denli zorlukların üstesinden geldiğini belirterek, “Bütün dünya Türk milleti yok olsun diye ülkemizi işgal ettiler, fakat milletçe yılmadılar ve mücadele ettiler. Nasıl asil bir milletin torunlarıyız bunun farkında olalım.” dedi.                                

  Bu bağlamda çok çalışmamız gerektiğini, titreyip kendimize gelmemizin ne denli önemli olduğunu vurgulayarak, dünyanın en güzel topraklarında yaşamaya devam edebilmek için tembellikten ve gayretsizlikten uzak kalmamızın gerekliliğini ifade etti.                                           

  Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.” sözünü hatırlatarak sadece çalışmamızın değil çok çalışmamızın bizleri kurtaracağına değinerek söze şöyle devam etti, “Hayat işini iyi yapanlar ve iyilik yapanlar dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyun yeridir.” dedi ve sorumluluklarımızın altını çizdi. Herkesin cumhuriyet bayramını kutlayıp, nice yüzyıllar yaşamak dileğiyle diyerek sözlerini noktaladı.

   

  Rektör Yrd. SOLAK: Cumhuriyet Döneminde Üniversitelerin Gelişimi

  Kürsüye gelen Prof. Dr. Solak sözlerine "Bugünü birlikte yaşamanın mutluluğunu taşıyorum, bugün bir daha olmayacak. Cumhuriyet'in 100.Yılını görmenin gururu bizler için büyük bir mutluluk." şeklinde başladı. Konuşmasının devamında dünya üzerindeki ilk üniversitelerin tarihçesini anlatan Solak, İtalya, Fransa ve İngiltere'nin bu konuda öncü olduğunu aktardı. Gerçek anlamda modern Türk üniversitelerinin ise Cumhuriyet dönemiyle birlikte kurulmaya başladığını söyleyen Solak, "Cumhuriyet döneminde önemli bir gelişme sürecine giren yükseköğretim, ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına göre şekillenmekte ve bu hizmet büyük ölçüde devlet tarafından verilmektedir." dedi. Bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin, eğitim seviyesinin yükselmesi için yaptığı çalışmaları belirtmiştir. Bu konuda atılan en büyük adımı dile getiren Solak, "Darülfünun lağvediliyor ve 1933'deki bu düzenleme ile İstanbul Üniversitesi açılıyor." diyerek Cumhuriyet öncesi dönemde kurulan kurumların modernleşmesi için alınan kararları aktarmıştır.

   

  Rektör Yrd. SAVAŞER: Cumhuriyet Kavramı ve Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı

  Sözlerine, Zeliha Yüksel'in "Cumhuriyet Demek" adlı şiiriyle başlayan Prof. Dr. Savaşer; "Cumhuriyet demek, şehit kanıyla sulanmış vatan demek. Mavi gökyüzü, soluduğumuz hava, hayat bulduğumuz toprak, dalgalanan ay-yıldızlı bayrak demek" dizeleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bizler için ne ifade ettiğini dile getirmiştir. Savaşer, Milli Mücadele kavramının önemine değinerek, "Kurtuluş Savaşıyla verilen mücadelenin meyvesi cumhuriyet olmuştur." dedi. Atatürk’ün her zaman gücünü Türk milletinden aldığını da belirterek, demokrasinin ülkemiz için vazgeçilmez bir unsur ve cumhuriyetin temel taşı olduğunu ifade etmiştir. Sözlerini “Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak ve bu yolda ilerlemek yegâne amacımızdır” diyerek bitirdi. 

   

  Rektör Yrd. ÇELİK:  Cumhuriyet Döneminde Kadın

  Kadının cumhuriyet tarihindeki rolüne değinerek söze başlayan Prof. Dr. Çelik, İstiklal Marşı’nın “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.” dizeleriyle cumhuriyetin ve özgürlüğün bizler için ne denli vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtmiştir. Atatürk’ün Türk kadını için söylediği, “ Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.” sözlerini aktararak, Türk kadınının cumhuriyet kurulurken ne denli fedakârlıklar yaptığını ve cefalar çektiğini dile getirmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunun da kadınların toplumsal ve siyasi yaşantıları adına bir dönüm noktası olduğunun anlaşılması gerektiğini söylemiştir. Çelik, konuşmasını, “Yaşasın cumhuriyet, yaşasın cumhuriyet” sözleriyle noktalamıştır.

   

  Eğitim Fakültesi Dekanı ÖMERUSTAOĞLU: Cumhuriyetin 100. Yıl Felsefesi

  Konuşmasına tüm konukları saygı ve sevgilerimle selamlıyorum diyerek başlayan Prof. Dr. Solak, cumhuriyet kavramının felsefi ve tarihsel süreçlerine değinerek şöyle devam etti:                          

  “Atatürk neden monarşi ile devam etmedi? Neden aristokrasiye geçmedi? Neden özellikle Cumhuriyeti seçti?” sözlerine, “Cumhuriyet dediğimiz zaman, bir defa cumhuriyet bir devlet şeklidir. Cumhuriyeti taçlandıran ise demokrasidir. O da bir yönetim şeklidir.” diyerek Atatürk için cumhuriyet ve demokrasinin ne denli önemli olduğunun altını çizmiştir.

   

  100.Yıl Töreni, “Cumhuriyet Şiirleri Dinletisi” ardından ise Azerbaycanlı sanatçı Turan Manafzade’nin özel olarak bestelemiş olduğu “100.Yıl Marşı”nın gösterimi ile devam etmiştir. Tören, tüm katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona ermiştir. Törenin ardından, “Cumhuriyet Dönemi Sağlıkta, Bilimde, Sanatta ve Sporda İz bırakanlar Fotoğraf Sergisi” ve “Çağdaş Türk Kadını” resim sergisi ziyareti gerçekleştirildi.