Müh. ve Doğa Bilimleri Fak. | Arş. Gör. Ön Değerlendirme İlanı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme İlanı

  Doğrulama Kodu

   

  28.08.2020 tarihli, 31227 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araştırma Görevlisi ilanları ile ilgili “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince” Ön Değerlendirme sonucu puan sıralamasına göre Bilim Sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir.

   

  Giriş Sınavı, 16.09.2020 tarih,  saat 11.00’da Biruni Üniversitesi Reyhan Binası R 102 numaralı derslikte (Biruni Üniversitesi 10.Yıl Cad. No:45 Zeytinburnu /İSTANBUL) yapılacaktır.

   

  MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ