Sağlık Bilimleri Fakültesi | Öğr.Gör. - Araş.Gör. Alımı Öndeğerlendirme

Sağlık Bilimleri Fak. | Öğr.Gör. - Araş.Gör. Alımı Öndeğerlendirme

    Doğrulama Kodu

     

    28.08.2020  tarih, 31227 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Görevlisi - Araştırma Görevlisi ilanı ile ilgili Ön Değerlendirmeyi kazanan adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir.

    Giriş Sınavı, 16.09.2020 tarih,  Saat: 14:00’de Biruni Binası Biruni Üniversitesi (10.Yıl Cad. No:45 Zeytinburnu /İSTANBUL)  yapılacaktır.

    SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ