Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeniyle Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeniyle Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Ölçme ve Değerlendirme Esasları

  UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI NEDENİYLE YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

  1-  Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yatay geçiş başvurusunda bulunulan öğrenciler için

  18.04.2022 tarihinde saat 15:00 de ilgili fakültelerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının E-75850160-301.06.01.24611 sayılı 01.04.2022 tarihli yazısının 7. maddesi gereğince sınav yapılacaktır.

  2-  Aday öğrenciler başvuru formunda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrenim gördüklerini belirtmiş oldukları sınıf düzeyinde sınava katılacaklardır.

  3-  Her bir sınıf için ölçme değerlendirme sınavı en az 25 sorudan oluşacaktır.

  4-  Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde sınıf bazında değerlendirmeye alınabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan, diğer fakültelerde 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir.

  5-  Sınıf   bazında   başarı   sıralaması,   alınan   notların   büyükten   küçüğe   sıralanarak öğrencilerin sınava girmiş oldukları sınıf düzeylerine göre yapılacaktır.

  6-  Tıp Fakültesi 4. sınıfa yatay geçiş başvurusu yapan adaylar için ayrıca pratik sınav yapılacak olup, teorik ve pratik sınavların ortalaması alınarak başarı notu belirlenecektir.

  7-  Diş Hekimliği Fakültesinin her bir sınıfına başvuru yapan tüm adaylar için ayrıca pratik sınav yapılacak olup, teorik ve pratik sınavların ortalaması alınarak başarı notu belirlenecektir.

  8-  Eğitim dili İngilizce olan bölümlere başvuru yapan öğrencilerin;

  - Son iki yıl içinde girilmiş bir TOEFL IBT sınavının dinleme, konuşma, okuma ve akademik yazma bölümlerinin her birinden 30 üzerinden en az 15 olmak üzere toplamda 120 üzerinden 75 ve üzeri puana sahip olmak,

  - Üniversitemizde 21 Nisan 2022 tarihinde saat 13:30 da yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

  şartlarından birini sağlaması gerekmektedir.