Üniversitemize Öğretim Elemanı Alınacaktır | 14 Mart 2021

Üniversitemize Öğretim Elemanı Alınacaktır | 14 Mart 2021

  Doğrulama Kodu

   

  İlan detayı " Dosyalar " bölümünde mevcuttur.

  • Başvuru Dilekçesi ve Formu
  • Yök Formatında Özgeçmiş
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 adet Fotoğraf 
  • ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı
  • Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Noter Onaylı)
  • Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı
  • Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)
  • Akademik Personel Aydınlatma Metni
  • Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
  • Evrak Teslim ve Tesellüm Formu