Üniversitemize Öğretim Elemanı Alınacaktır

Üniversitemize Öğretim Elemanı Alınacaktır

  İlan detayı " Dosyalar " bölümünde mevcuttur.

  Başvuruda Gerekli Belgeler

  * Başvuru Dilekçesi ve Formu

  * Yök Formatında Özgeçmiş

  * Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  * 2 adet Fotoğraf 

  * ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı

  * Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı

  * Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Noter Onaylı) 

  * Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı

  * Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)