Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır

Üniversitemize Öğretim Üyesi Alınacaktır

   İlan detayı " Dosyalar " bölümünde mevcuttur.

  Başvuruda Gerekli Belgeler:

  -Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

   -Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

   -Özgeçmiş (YÖK Formatında)

   -Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

   -Fotoğraf (2 Adet)

   -Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri

   -Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

   -Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

   -KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)