Erasmus+ Staj ve Öğrenim Hareketliliği Asil / Yedek Liste Duyurusu

Erasmus+ Staj ve Öğrenim Hareketliliği Asil / Yedek Liste Duyurusu

  Sevgili Öğrenciler,
   
  7 Şubat - 7 Mart 2023 tarihinde ve son kabul mektubu 14 Mart 2023 olan çağrımız için 16 ve 17 Mart 2023 tarihlerinde yapılmış olan İngilizce Dil Sınavlarınızla birlikte erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinden yapmış olduğunuz başvurular neticesinde oluşturulan asil ve yedek liste aşağıda tarafınıza sunulmuştur. 16 ve 17 Mart tarihlerinde yapılan İngilizce Dil Sınavına katılmayan öğrencilerin son 2 sene içerisinde Erasmus+ için düzenlenen dil sınavlarından en yüksek puanınız işleme alınmıştır. Erasmus+ İngilizce Dil Sınavına ait son 2 yıl içerisinde girilen sınavlar geçerlidir. 
  Daha önce hareketlilik yapmış öğrencilerimizin seçim ölçütlerine göre eksi puan uygulaması yapılmış olup, 7 Şubat - 7 Mart tarihlerinde, erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresi üzerinden başvuru esnasında Kabul Mektubu getiren öğrencilerimize +10 puan uygulanmış, 7 Mart - 14 Mart tarihleri arasında erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresi üzerinden başvurusunu tamamlamış öğrencilerimize bu puan uygulanmamıştır.
   
  Sonuçlara İtiraz ve Hibesiz Gitmek İsteyenlerin Başvuruları: 27 - 31 Mart 2023 
   
  İtiraz eden ve hibesiz gitmek isteyen öğrenciler başvuru dilekçelerini şahsen Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne getirmelidir.
   

  İTİRAZ SÜRECİ

  ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’A Göre;
  5.1.6. Erasmus+ öğrencisi olmaya hak kazanan öğrenci listeleri biruni.edu.tr ve intbiruni.edu.tr adreslerinde duyurulur. İlgili sıralama ve yerleştirmelere itiraz süreci duyuruları takiben 3 iş günü içerisinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılır. İtirazlar, ilgili proje seçim komisyonuna iletilerek değerlendirilmeye alınır. İtiraz sonucu, itiraz tarihini takiben en geç 7 iş günü içerisinde öğrenciye şahsen, e-posta ve diğer iletişim araçlarıyla bildirilir. Burada yer alan itiraz-şikayet döngüsü usül-esaslardaki bu değişiklik sonrası her başvuru ilanında yer alacaktır.

  FERAGAT DİLEKÇELERİ İçin: 27-31 Mart 2023 
   
  Asil listeden feragat etmek isteyen öğrenciler şahsen Uluslararası İlişkiler Direktörlüğüne feragat dilekçelerini iletmelidir, Asil listeden belirtilen tarihlerde feragat etmeyen öğrenciler bu tarihlerden sonra feragat ettikleri takdirde bir sonraki başvurularından eksi puan olarak değerlendirilecektir. Asil listeden feragat eden öğrencilerimizin yerine yedek listeden sırasıyla öğrenci asil listeye geçecektir, yedek listedeki öğrencilerden asil listeye geçen olduğu takdirde öğrenciye şahsen, e-posta ve telefon yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. 
  Ferat dilekçesi örneği; 23 Ocak 2023 tarihinde biruni.edu.tr anasayfamızdaki duyurumuzda Dosyalar bölümünde verilmiştir. 
   
   
  FAALİYETTEN HİBESİZ YARARLANMA 
  Dilekçe teslimi ( 27 - 31 Mart 2023 )
  Katılımcı istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de katılımcının ilan metninde belirtilen ilan süreci içerisinde Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü Erasmus Koordinatörlüğüne başvuru yapması gerekir ve başvurusu diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulur. Hibesiz faaliyetin farkı, katılımcının bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması katılımcının seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. Dileyen katılımcı dilekçe vererek faaliyetten hibesiz olarak faydalanabilme talebini başvuru takviminde belirtilen Feragat Haftası içinde Erasmus Koordinatörlüğüne bildirebilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru tarihlerinde başvurusunu yapmış ve asgari şartları karşılıyor olmalıdır.  
   
  NOT: Asil listede yer alan öğrencilerimizin süreçleriyle ilgili e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak olup ilgili hususta görüşmeler için yer, saat ve tarih bilgisi verilecektir. 
   
  Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü